Oferujemy kompleksową usługę związaną z nadzorowaniem i kierowaniem robotami budowlanymi dla budynków takich jak:

a) budynek mieszkalny jednorodzinny
b) budynek mieszkalny wielorodzinny
c) budynek handlowo-usługowy
d) budynek produkcyjny i magazynowy
e) budynek użyteczności publicznej oraz dotyczących zagospodarowania terenu (nawierzchnie, elementy małej architektury, ogrodzenia, fontanny, ściany oporowe, tereny zielone i inne).

Nadzorowanie i kierowanie robotami budowlanymi

W ramach wykonywanej usługi gwarantujemy spełnianie wymagań i obowiązków kierownika budowy/inspektora nadzoru zgodnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, w tym m.in.:
  • przejęcie i zabezpieczenie placu budowy
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
  • kontrolę techniczną wykonania poszczególnych robót
  • dokonywanie wpisów do dziennika budowy
  • kontrolę wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym
  • sprawdzenie materiałów użytych do wbudowania
  • współpracę z organami kontroli państwowej
  • kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego oraz przepisów BHP