• ekspertyzy, orzeczenia, oceny stanu technicznego wszelkich obiektów budowlanych
  • przeglądy techniczne obiektów budowlanych z wpisem do książek obiektów
  • ustalenie przyczyn powstania uszkodzeń oraz określenie sposobów ich usuwania
  • oceny stopnia zużycia, wartości i opłacalności remontów obiektów budowlanych
  • oceny jakościowe i wytrzymałościowe konstrukcji i materiałów budowlanych
  • opracowania sposobów antykorozyjnego i przeciwwilgociowego zabezpieczenia obiektów
  • oceny jakościowe wykonanych robót budowlanych