Opinie techniczne potrzebne są każdorazowo przed wykonaniem przebudowy, nadbudowy czy też rozbudowy obiektu. Opinie takie oceniają stan techniczny konstrukcji lub elementów wyposażenia obiektu (w tym instalacji) oraz jego przydatność do dalszego użytkowania.

Zawierają między innymi opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych obiektu, ich wymiary i materiały, z jakich są wykonane.

Przedstawiają też wszelkie uszkodzenia występujące w badanych elementach, wskazując możliwe przyczyny ich powstawania oraz zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, osuszenia czy ocieplenia konstrukcji.